Skapa projekt

Sitter du eller din organisation med en idé till ett projekt? Via projektarbetssättet skapar vi större förutsättningar att testa en idé för att lösa ett behov eller problem. Jag hjälper er att ta idén från tanke till handling genom att skapa välplanerade och genomarbetade projekt. Finns som: inspirationsföreläsning, hel- och halvdagsworkshops, individuell och gruppvis rådgivning samt konsultation och praktiskt arbete. Läs mer här: Skapa projekt

Finansiera projekt

Efter ni gjort er grundläggande projektplanering vill ni kanske hitta finansiering till ert projekt? Jag hjälper er att gå igenom olika finansieringsmöjligheter och ta ert projekt från plan till praktiskt genomförande. Finns som: inspirationsföreläsning, hel- och halvdagsworkshops, individuell och gruppvis rådgivning samt konsultation och praktiskt arbete. Läs mer här: Finansiera projekt

Affärsrådgivning

Såväl nystartade som etablerade företag behöver kontinuerligt arbeta med utveckling av sin verksamhet. Jag erbjuder verktyg och färdigheter i att skapa bättre lönsamhet och förutsättningar till affärsutveckling men utan att tappa bort kärnan i verksamheten och det du brinner för. Jag arbetar framförallt med mindre företag inom kulturella näringar. Finns som: hel- och halvdagsworkshops, individuell och gruppvis rådgivning samt konsultation och praktiskt arbete. Läs mer här: Affärsrådgivning


Min spelplan

Jag är en gränsgångare och min spelplan är gränslanden mellan analogt och digitalt, landsbygd och stad, byråkrati och kultur, ideellt och kommersiellt, abstrakt och konkret etc. Det ger mig perspektiv och möjlighet att hitta lösningar. Jag har ett aktivt och reflektivt, positivt synsätt men tror att man behöver hjälpa tillfälligheterna på traven. Jag gillar att arbeta holistiskt och skapa synergier där jag får kombinera delar till en större helhet.

Min nyfikenhet och erfarenhet av utvecklingsprojekt ger mig koll på vad som händer i omvärlden och vilka trender som råder samt utvecklingsfokus. Jag är ofta den som utmanar dig och som ställer de jobbiga Varför-då-frågorna för att påverka dig att fokusera och prioritera. Att vara subjektiv ur olika perspektiv skapar större förståelse och empati och gör dessutom världen mer mångdimensionell. Jag tror på individens vilja, intention och förmåga till utveckling.


Koncept & projekt

Jag skapar koncept och projekt. Och hittar finansiering för att genomföra dem. Oftast rör de sig inom samhälls-, turism eller kulturområdet. Drivkraften är att skapa verksamheter som jag själv skulle vilja vara med i. Och att sedan samla även uppdragsgivare och samarbetspartners till engagemang.

I många fall arbetar jag med projektet hela vägen från initiativ till avslutning men i andra fall avslutar jag mitt engagemang när projektet kommit igång och löper på. Exempel på egna koncept:

Knuff Digital

Knuff Original

Blekinge UPP

Milta

Alarm

Skogssjöland

 

Se fler här!