Knuff Original

Detta är det bästa affärsutvecklingsprojekt jag nånsin varit med i!!!

-Anna-Lena, keramiker Skåne

OBS: Just nu finns inte Knuff Original tillgängligt. 

Är du eller vill vara företagsstödjande aktör inom kulturella och kreativa näringar? Knuff är ett affärsutvecklingsprogram som riktar sig till befintliga eller framtida företagare. Deltagare får möjlighet att arbeta mål- och handlingsinriktat med utveckling av sin affärsverksamhet samtidigt som de gör en grymt personlighetsutvecklande resa. 

KnuffMålet är att deltagare ska öka sin omsättning genom att öka efterfrågan och försäljning. Knuff ökar deltagares kompetens inom entreprenörskapets olika delar samt breddar de personliga nätverken. Efter programmet som pågår under åtta månader, har deltagarna redskap för att på egen hand arbeta vidare med utveckling av sin verksamhet.

Innehåll:

  • Två dagars inledande internat
  • Fem heldagsworkshops med professionella workshopledare inom t ex sälj, marknadsföring, prissättning m.m.
  • Åtta coachande möten
  • Åtta arbetsmaterial
  • Facebookgrupp

Som workshopledare brukar jag använda: Lisa RenanderLinda Nordfors, Maria ÖsteråkerKristin Heinonen m.fl.

Diskussion om innehåll och upplägg är självklart möjlig. Kontakta mig så pratar vi mer om era behov och du kan få en offert! Hälsningar Camilla.

* * *

Varför ska man arbeta specifikt med kulturella näringar?

Entreprenörer inom kulturella näringar har ofta andra ingångar till entreprenörskap än mer traditionella branscher. Många entreprenörer inom dessa näringar beskriver också att de inte känner sig hemma i traditionella rådgivnings- och affärsutvecklingssammanhang. Läs mer här om varför man ska arbeta specifikt med kulturella näringar.

* * *

Knuffkonceptet är väl beprövat. Ca 65 deltagare har hittills genomgått processen. Läs poprapporter om innehåll och deltagare i de tidigare grupperna:
Knuff mar-okt 2014 Kalmar-Kronoberg-Skåne
Knuff nov 2013 – maj 2014 Blekinge
Knuff nov 2013 – maj 2014 Kalmar
Knuff nov 2013 – maj 2014 Kronoberg
Knuff nov 2013 – maj 2014 Skåne
Knuff nov 2012 – maj 2013 Skåne
Knuff maj 2012 – jan 2013 Blekinge-Kronoberg