Min spelplan

Jag är en gränsgångare och min spelplan är gränslanden mellan analogt och digitalt, landsbygd och stad, byråkrati och kultur, ideellt och kommersiellt, abstrakt och konkret etc. Det ger mig perspektiv och möjlighet att hitta lösningar. Jag har ett aktivt och reflektivt, positivt synsätt men tror att man behöver hjälpa tillfälligheterna på traven. Jag gillar att arbeta holistiskt och skapa synergier där jag får kombinera delar till en större helhet.

Min nyfikenhet och erfarenhet av utvecklingsprojekt ger mig koll på vad som händer i omvärlden och vilka trender som råder samt utvecklingsfokus. Jag är ofta den som utmanar dig och som ställer de jobbiga Varför-då-frågorna för att påverka dig att fokusera och prioritera. Att vara subjektiv ur olika perspektiv skapar större förståelse och empati och gör dessutom världen mer mångdimensionell. Jag tror på individens vilja, intention och förmåga till utveckling.


Koncept & projekt

Jag skapar koncept och projekt. Och hittar finansiering för att genomföra dem. Oftast rör de sig inom samhälls-, turism eller kulturområdet. Drivkraften är att skapa verksamheter som jag själv skulle vilja vara med i. Och att sedan samla även uppdragsgivare och samarbetspartners till engagemang.

I många fall arbetar jag med projektet hela vägen från initiativ till avslutning. I andra fall avslutar jag mitt engagemang när projektet kommit igång och löper på. Och ibland arbetar jag tätt tillsammans med en kollega. Läs om projekt och koncept här!