Min spelplan

Jag driver ett socialt företag och arbetar främst inom kultur- och samhällsområdet. Min främsta drivkraft är att arbeta med sociala och kulturella projekt som skapar en samhällsnytta. Exempel kan vara integration eller ungas möjligheter. För det mesta arbetar jag projektbaserat tillsammans med andra privata eller offentliga aktörer och ideella föreningar.

Min profession är projektledning och producentskap, men jag arbetar också med att leda körer och sånggrupper samt håller workshops inom a cappella och stämsång.

De senaste åren har jag även arbetat en hel del med affärsutveckling inom kulturella näringar, delvis inom ramen för ett eget affärsutvecklingskoncept som heter Knuff.


Koncept & projekt

Jag skapar koncept och projekt. Och hittar finansiering för att genomföra dem. Oftast rör de sig inom samhälls-, turism eller kulturområdet. Drivkraften är att skapa verksamheter som jag själv skulle vilja vara med i. Och att sedan samla även uppdragsgivare och samarbetspartners till engagemang.

I många fall arbetar jag med projektet hela vägen från initiativ till avslutning. I andra fall avslutar jag mitt engagemang när projektet kommit igång och löper på. Och ibland arbetar jag tätt tillsammans med en kollega. Läs om projekt och koncept här!