Hardcore & Punk a cappella workshop

20 februari, 2019

Nu kör vi öppen workshop igen för dej som är nyfiken på hårdrock- och punkkören!

Vi sjunger stämsång i låtar ur hårdrock- och punkgenrerna helt a cappella (dvs utan instrument). Du behöver inga speciella förkunskaper, du får utmaningar efter din nivå. Här får du lära dig saker om sångteknik, rytmik, klang, notläsning, texttolkning m.m. Och därmed möjligheter att utveckla din sång från just den punkt du befinner dej på.

Datum & tider

Du kan välja om du vill vara med endast på workshopen eller även hänga på kören i vårens resterande repetitioner + konsert i maj:

 • Workshop: Söndag 10 mars kl 15.00-19.30. Plats: Asarum. Du får reda på lokal när du anmält dig! Vi bjuder på rejäl fika denna dag.
 • Veckorep: Onsdagar kl 17.30-19.15. Plats: Kungsgatan i Karlshamn.
 • Offentligt framträdande sker i maj i samarbete med ett band.

Priser

Anmäl dej genom att swischa About Sally: 123 198 3014 samt maila namn, adress, mobilnummer, mailadress och personnummer till camilla@camillabengtsson.se.

 1. Endast workshop: 250 kr.
 2. Workshop + vårens resterande rep (minst 7 st, sannolikt ett par ytterligare) och konsert: 700 kr. Kören kommer att få arbeta med en sångpedagog vid något tillfälle under denna period.

Hjälp oss gärna sprida detta till andra du tror är intresserade av att vara med! Info finns även på Facebook!

Välkommen till ett härligt gäng!

Vid frågor eller för mer info maila oss gärna.
Hälsningar Camilla och Astrid.

Arrangör About Sally som stöttas av studieförbundet NBV!

A Cappella South Sweden våren 2019

19 februari, 2019

Nu är vi inne på sista projektåret med A Cappella South Sweden – unga sångareI vår fokuserar projektet på att hjälpa de sånggrupper som bildats att komma igång på ett bra sätt. Vi arbetar också vidare med organisering för framtiden. 

Under förra året var vi runt på många olika platser i södra Sverige och höll sångworkshops. I vår träffar vi framförallt de grupper som har bildats och hjälper dem med förslag på arrangemang, sångteknik, övningsmetodik, konserttillfällen, kommunikation i gruppen med mera. Grupper finns just nu på flera platser i Blekinge, Kronoberg och Skåne.

Förra våren bildades den ideella föreningen A Cappella South Sweden och under senaste halvåret har en framtidsgrupp bestående av projektledningen och fyra ungdomar arbetat med frågorna runt organisering, syften, verksamhet, behov, drivkrafter m.m.

Vi kommer också att göra ett par större aktiviteter för deltagare från hela regionen, t ex en sång- och inspirationsdag och Vocal Camp – sångläger. Här kan man läsa mer om dem och projektet.

 

A Cappella South Sweden – unga sångare

I projektet får unga i södra Sverige (ca 13-25 år), lära sig mer om stämsång och att sjunga tillsammans i mindre grupp. De får också lära sig hur man planerar och anordnar en konsert samt möjlighet att praktisera detta. Projektets långsiktiga syfte är att skapa en organisation och metoder för föryngring av och rekrytering inom a cappella och stämsång, där unga är fullt ut inkluderade, delaktiga och aktiva. Projektet ska också stimulera ungas initiativ, engagemang, ledarskap samt skapa färdigheter i att stå inför publik och att inkludera sig själv och andra unga i samhället.

Projektet drivs av Folk Practice Academy och stöttas av Mucf, Region Blekinge och Studieförbundet NBV. 

 Mer info finns på vår webb, på Facebook och på Instagram.

Ny vår med Hardcore & Punk a cappella choir

11 december, 2018

Välkommen att hänga på Hardcore & Punk a cappella choir i vår. Kören repar onsdagar och terminen startar 23 januari 2019. Nyhet: Denna termin kommer kören att få arbeta med en sångpedagog vid ett tillfälle!

Vi sjunger a cappella (d v s utan instrument) i stämmor och det blir mestadels hårdrock- och punklåtar. Vi ägnar oss inte åt background singing och karaoke utan det här är the real thing där rösterna är i fokus.

Kören passar både vana sångare som vi kommer att ge utmaningar och mer ovana sångare som kommer att få mycket stöd. Kören är inte bara en kör utan du kommer också att få lära dig massa saker om sångteknik, rytmik, klang, notläsning, texttolkning m.m. Och därmed kommer du att hitta möjligheterna att utveckla din sång från just den punkt du befinner dej på. Hjälp oss gärna sprida detta till andra du tror är intresserade av att vara med!

Total omfattning: Minst 14 veckorep (kanske nåt mer), en workshop, genrep samt offentligt framträdande.

Plats: Kungsgatan 70 i Karlshamn.

Datum & tider:

 • Veckorep onsdagar med start 23 januari kl 17.30-19.15.
 • Workshop söndag 10 mars.
 • Terminen avslutas med ett framträdande, vi återkommer till var, när och hur.

Priser & anmälan: 

Kostnad för hela terminen är 1100 kr. Anmäl dej genom att maila namn, adress, mobilnummer, mailadress och personnummer. Swischa samtidigt in avgift till About Sally: 123 198 30 14.

Gilla gärna Facebooksidan!

Välkommen till ett härligt gäng!
Vid frågor eller för mer info maila oss gärna.
Hälsningar Camilla och Astrid.

Arrangör About Sally som stöttas av studieförbundet NBV!

Nyårsläger för unga med A Cappella South Sweden

5 december, 2018

 

Lördag – söndag 5 – 6 januari är det dags för Nyårsläger med A Cappella South Sweden – unga sångare. Lägret gästas av Agnes och Lise från a cappellagruppen Åkervinda och sångpedagogen David.

Då får du bland annat att lära dig hur man sjunger i vokalgrupp, tekniker och improvisation. Du får också lära mer om sångteknik och sångsätt inom olika genrer samt grunder i hur man arrangerar låtar för sin vokalgrupp.

Sista anmälningsdag 16  decemberHär finns mer info.

     

A Cappella South Sweden – unga sångare

I projektet får unga i södra Sverige (ca 13-25 år), lära sig mer om stämsång och att sjunga tillsammans i mindre grupp. De får också lära sig hur man planerar och anordnar en konsert samt möjlighet att praktisera detta. Projektets långsiktiga syfte är att skapa en organisation och metoder för föryngring av och rekrytering inom a cappella och stämsång, där unga är fullt ut inkluderade, delaktiga och aktiva. Projektet ska också stimulera ungas initiativ, engagemang, ledarskap samt skapa färdigheter i att stå inför publik och att inkludera sig själv och andra unga i samhället.

Projektet drivs av Folk Practice Academy och stöttas av Mucf, Region Blekinge och Studieförbundet NBV. 

Vill du jobba i ACSS?

19 oktober, 2018

Är du intresserad av att jobba i projektet A Cappella South Sweden – unga sångare?

A Cappella South Sweden – unga sångare, är ett projekt som ska stimulera ungas initiativförmåga, engagemang, delaktighet, ledarskap samt ge unga möjligheter att inkludera sig själv och andra unga i samhället. Projektet erbjuder workshops och läger inom a cappella och stämsång, hjälp att starta sånggrupper samt stöd till organiserande av sångevent.

Huvudmålet med projektet är att bilda ett nätverk eller en organisation av unga a cappella-och stämsångare i södra Sverige.

Vi söker nu några unga som vill ingå i en liten grupp. Exempel på vad gruppen kommer att arbeta med:

 • Spridning av projektet för att få fler unga att delta, återkomma och bli aktiva i projektets aktiviteter samt för att få fler ambassadörer.
 • Framtiden efter projektets avslutande och hur ett nätverk eller en organisation kan se ut.
 • Projektets kommande aktiviteter; innehåll, bredd m.m. samt hur vi skapar fler aktiviteter t ex offentliga sångevent och lokalt baserade aktiviteter.
 • Hur projektets aktiviteter blir så kul, coola, intressanta, trygga, utvecklande etc. som möjligt.

Hur jobbar man?

Arbetet kommer att ske några dagar under kommande skollov. Det första tillfället är 31 oktober – 1 november på Gamlegården i Järnavik utanför Bräkne-Hoby. Du kommer att få en lön, reseersättning samt mat och fika. Övernattning sker på golv.

Ytterligare preliminärt planerade dagar är:

 • Fredag 4 jan
 • Två dagar under sportlovet vecka 8
 • Två dagar under påsklovet vecka 16.

Dagarna kommer att innehålla en blandning av ledarlett workshoparbete, självständigt arbete och praktiska aktiviteter. Eventuellt kan det komma att bli ännu fler dagar senare.

Vem är du?

 • Du är 13-25 år gammal.
 • Du bor i någon av regionerna Blekinge, Kalmar, Kronoberg eller Skåne.
 • Du är gärna aktiv inom sångområdet på något sätt.
 • Du vill vara med och göra något för andra unga.

Hur söker man?

Sänd ett mail till oss där du anger namn, adress, mail, mobilnummer och personnummer. Du berättar också lite om vem du är, t ex hur du är aktiv inom sångområdet, vad du tycker om att göra och om du har några särskilda skills eller kunskaper som projektet kan ha nytta av. Du är t ex kanske superbra på att göra You Tube-filmer eller på att fotografera. Ange också om du kan delta vid alla ovanstående tillfällen.

Vi behöver din ansökan senast onsdag 24 oktober. 

Camilla Bengtsson, projektledare

A Cappella South Sweden – unga sångare ägs av Folk Practice Academy och stöds av Mucf, Region Blekinge och Studieförbundet NBV.