A Cappella South Sweden – unga sångare

-

A Cappella South Sweden – unga sångare var ett projekt för unga (ca 13-25 år) i södra Sverige som vill sjunga tillsammans. I projektet fick man lära sig mer om a cappella och stämsång och att sjunga tillsammans i mindre grupp. Man fick också lära sig hur man planerar och anordnar ett sångevent och man kunde få hjälp om man ville starta en egen sånggrupp.

Projektets syfte var att skapa en organisation och ta fram metoder för föryngring av och rekrytering inom a cappella och stämsång, där unga är fullt ut inkluderade, delaktiga och aktiva. Projektet skulle också stimulera ungas initiativ, engagemang, ledarskap samt skapa färdigheter i att stå inför publik och att inkludera sig själv och andra unga i samhället.

Under projektet skapades den ideella föreningen A Cappella South Sweden som nu driver verksamhet vidare. Följ gärna sidorna på Facebook A Cappella South Sweden och Vocal Camp, samt Instagram.

Läs också mer om föreningen och projektet på webben. 

                                                
Projekttidaug 2016 - dec 2019
Min rollProjektledare, koordinator och pedagog.
Uppdragsgivare
FinansiärerMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Region Blekinge, Musik i Blekinge, Studieförbundet NBV.
Budget