A Cappella South Sweden – unga sångare

A Cappella South Sweden – unga sångare är ett projekt för unga (ca 13-25år) i södra Sverige som vill sjunga tillsammans. I projektet får man lära sig mer om stämsång och att sjunga tillsammans i mindre grupp. Man får också lära sig hur man planerar och anordnar ett sångevent samt möjligheter att få hjälp om man vill starta en egen sånggrupp.

Projektets långsiktiga syfte är att skapa en organisation och metoder för föryngring av och rekrytering inom a cappella och stämsång, där unga är fullt ut inkluderade, delaktiga och aktiva. Projektet ska också stimulera ungas initiativ, engagemang, ledarskap samt skapa färdigheter i att stå inför publik och att inkludera sig själv och andra unga i samhället.

Projektet har hittills anordnat ett flertal läger och workshops med professionella pedagoger som ledare. Mer info finns på webben och på Facebook.

 

      
Projekttidaug 2016 -
Min rollProjektledare, koordinator och pedagog.
FinansiärerMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Region Blekinge, Musik i Blekinge, Studieförbundet NBV.