Paving Paths International

-

Paving Paths International vill starta en verksamhet med syfte att unga afrikaner i Sverige ska få jobb som stämmer med deras utbildnings- eller kompetensnivå. Jag har hjälpt dem utveckla ett projekt och göra en projektansökan. De har bland annat fått arbeta med att:

* definiera huvudproblemet och dess orsaker och effekter
* konkretisera och formulera syften, mål och delmål
* kartlägga intressenter och målgrupper
* planera och prioritera aktiviteter
* budgetera

Projekttidjan - apr 2020
Min rollprojektutvecklare
UppdragsgivarePaving Paths International
Finansiärer
Budget