Framtidens arrangörer

-

Framtidens arrangörer var ett projekt där de unga deltagarna fick arbeta teoretiskt och praktiskt med att planera och marknadsföra läger och workshopar. Deltagare fick tyvärr inte möjlighet att genomföra något av det de planerat pga Covid-19.

Projekttidjan 2020 - apr 2021
Min rollprojektledare, pedagog
Uppdragsgivare
FinansiärerLeader Sydost
Budget