Blekinge UPP

Ett kontinuerligt bollplank som har hjälpt mig med allt ifrån smarta planeringsmetoder till utveckling av mig som unikt kreativt varumärke!

- Deltagare i Blekinge UPP

Blekinge UPP har arbetat med att hjälpa kreatörer och entreprenörer som vill skapa sig arbete eller företag inom upplevelsebranschen. Syftet var att stimulera entreprenörskap och tillväxt inom den kreativa sektorn. Blekinge UPP har fungerat som komplement till den verksamhet som bedrivs hos inkubatorer, företagsrådgivare och inom andra projekt, genom sin breda syn på entreprenörskap och för att ha arbetat med semiprofessionella entreprenörer inom en relativt ny näringsbransch.

Projekttid1 juni 2008 - 31 maj 2011
Min rollinitiativ, förstudie, rigg, skriva, ansökning, budget, projektledning, upphandling, arbetsledning, rapportering.
UppdragsgivareMusik i Blekinge/Region Blekinge
FinansiärerEUs regionala fondRegion BlekingeMusik i BlekingeReaktor SydostNetPortBlekinge Tekniska HögskolaBlekinge Business Incubator och Främja kvinnors företagande.
Budget13 000 000