Efterarbete Blekinge UPP

NetPort har varit medaktör i flera av de projekt som Camilla har initierat och drivit. I projektvärlden är det viktigt att ha koll på vad som händer i omvärlden och kunna anpassa sig till trender och händelser. Det finns inga tvivel om att Camilla har den förmågan. Hon har också en förmåga att genom en kombination av nyfikenhet, lösningsfokus och kaxighet, alltid hitta vägar fram till målet.

- Samuel Henningsson, VD NetPort.Karlshamn

Projektet Blekinge UPP avslutades 31 maj 2010. Efter det har uppdrag enligt avtal genomförts:

  • presentera slutrapport muntligen och skriftligen för finansiärer, beslutsfattare, myndigheter, allmänhet, målgrupper och media
  • göra projektrekvisitioner till Tillväxtverket
  • arbeta med spridning av resultat och erfarenheter
Projekttid2011
Min rollprojektledning, producent, marknadsföring
UppdragsgivareMusik i Blekinge/Region Blekinge