Kulturkraft Syd

 

Kulturkraft Syd är ett projekt som erbjuder kompetensutveckling för professionellt yrkesverksamma inom musik, dans, film, teater och TV. Inom KulturKraft Syd arrangeras en stor mängd olika kurser, föreläsningar, workshops, seminarier och andra aktiviteter som riktar sig till såväl individer som organisationer. Målsättningen är att det skall finnas aktiviteter för alla yrkeskategorier, dvs såväl för de konstnärliga utövarna som för personer med tekniska och administrativa yrken.

Jag har arbetat åt Kulturkraft Syd med att kartlägga deras målgrupper i Blekinge och undersöka deras behov samt planera, genomföra och utvärdera aktiviteter. Amanda Bruze har fungerat som projektassistent.

Projekttid2011-2012
Min rollKartläggning målgrupper, statistisk sammanställning samt plan, genomförande och utvärdering kompetensutveckling.
UppdragsgivareKulturkraft Syd
FinansiärerEuropeiska Socialfonden (ESF)