Coaching caféidé

Vi är tre tjejer som håller på att starta ett kulturcafé. Camilla har fungerat som bollplank för våra idéer och rådgivare i de frågor som uppstår. Genom hennes bakgrund från såväl ideella och kommersiella som offentliga och privata verksamheter, har hon hjälpt oss se saker ur olika perspektiv, vilket gett oss stora möjligheter att nå våra mål.

- Lisa, Maja & Maria

Coaching och rådgivning av tjejer som vill starta kulturcafé m.m. Jag har hjälpt tjejerna att arbeta igenom affärsidén och utveckling av konceptet samt planer för organisation, ekonomi, marknadsföring och säljarbete.

Projekttidjan-apr 2012
Min rollrådgivning, bollplank, coaching
UppdragsgivareSkillnad AB