Arkiv

Bolaget och hållbarheten

31 augusti, 2015

Företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter brukar med ett sammanhållande begrepp kallas CSR (Corporate Social Responsibility). Tanken med CSR är att företaget på frivillig väg ska integrera sociala och miljömässiga aspekter i sin kärnverksamhet och att CSR-arbetet ska bli en naturlig del. CSR är ett hett ämne och det […]

Planera så det fungerar

3 augusti, 2015

Hur skapar man en struktur för sitt dagliga arbete som också är möjlig att hålla fast vid? Hur gör man en planering som inte faller vid minsta lilla oförutsägbara händelse? Workshopledare Lisa Moraeus. Det finns tusen miljoner redskap, verktyg, appar etc som vill hjälpa dig att strukturera, organisera och prioritera. Men hur gör man om man […]