Taggarkiv för hållbarhet

Bolaget och hållbarheten

31 augusti, 2015

Företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter brukar med ett sammanhållande begrepp kallas CSR (Corporate Social Responsibility). Tanken med CSR är att företaget på frivillig väg ska integrera sociala och miljömässiga aspekter i sin kärnverksamhet och att CSR-arbetet ska bli en naturlig del. CSR är ett hett ämne och det […]