4sign Norden AB

4sign Norden AB är ett serviceföretag som arbetar med att skapa stordriftsfördelar för anslutna medlemsbolag inom skylt- och reklambranschen. Jag har hjälpt 4sign söka konsultcheckar för planerad marknadsföring. De beviljades medel och kunde därmed dubblera sin marknadsföringsbudget.

Projekttidsep-dec 2012
Min rollkonsultchecksansökning
Uppdragsgivare4sign Norden AB