Arbetskooperativet i Karlshamn

Arbetskooperativet i Karlshamn var ett mål 3-projekt som syftade till att ge målgruppen möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden genom bildandet av ett kooperativt företag. Målgruppen var 30 st långtidsarbetslösa invandrare och svenskar. Under projekttiden bildades en ekonomisk förening som åtog sig uppdrag hos både företag och privatpersoner inom t ex trädgård, hushåll, underhåll m.m.

Projekttid1998 – 2000
Min rollverksamhetsledning, arbetsledning
UppdragsgivareBlekinge Utvecklingscentrum
FinansiärerEUs mål 2 (regionalfonden), Arbetsförmedlingen, ALMI, Försäkringskassan, AMI, Karlshamn kommun och LO-facken i Blekinge.
Budget4 814 000