Knuff Kronoberg

Jag har insett skillnaden mellan en idé och en affärsidé!

- deltagare

Knuff är ett projekt som riktar sig till kvinnor som driver företag eller vill starta företag inom kulturella näringar i Kronoberg. Målet är att ge möjligheter till ökad omsättning genom att deltagaren hittar nya säljkanaler eller nya sammanhang för sina produkter eller tjänster, nya kunder eller ökar försäljningen till befintliga kunder.

Projektet har omfattat sju heldagsworkshops och individuell rådgivning:

  • Idéarbete och kreativitet
  • Utveckling affärsidé, -koncept och –modell
  • Fokusgrupper samt pitchning för extern panel
  • Ekonomi och prissättning
  • Marknadsföring
  • Sälj och förhandling
  • Mål, delmål, SWOT, struktur, tidsplanering, prioriteringar, disciplin, fokus, budget, finansiering, varumärke, unikitet, paketering, trender, nätverk, samarbeten m.m.

Slutrapport Knuff Blekinge-Kronoberg maj 2012- jan 2013 popupplaga

 

Projekttid2012-2013
Min rollinitiativ, rigg, skriva, ansökning, budget, projektledning, rådgivning, rapportering.
FinansiärerFrämja kvinnors företagandeAlmiLeader Linné m.fl.
Budget441 750 kr