Projektutveckling Reaktor Sydost

imagePå uppdrag av Reaktor Sydost har jag hjälpt två tjejer att utveckla sina projektidéer inom jämställdhets- och mediaområdet. Under processen har de fått arbeta med att:

* definiera huvudproblemet och dess orsaker och effekter
* konkretisera och formulera syften, mål och delmål
* kartlägga intressenter och målgrupper
* planera och prioritera aktiviteter
* undersöka finansieringsmöjligheter

Projekttidfeb - mar 2016
Min rollprocess- och workshopledare
UppdragsgivareReaktor Sydost