Sommarupplagan

Musik i Blekinge drev under flera år ett projekt som hette Sommarupplagan vars syfte var att ge studerande vid landets musikhögskolor möjlighet till praktik genom att de fick sommarjobba med att turnéra i Blekinge.

Projekttid2007-2008
Min rollprojektledning, producent, rapportering.
UppdragsgivareMusik i Blekinge