Crowdculture

7 februari, 2012

Från och med nu är det möjligt att lägga upp Blekingeprojekt på hemsidan www.crowdculture.se och söka medel genom Crowdfunding. Här finns en möjlighet för dig som sitter på spännande projektideér att testa denna nya finansieringsmöjlighet!

Crowdculture är en crowdfundingplattform där privat satsade medel och offentliga medel slås ihop i en gemensam pott. Pengar från potten delas ut till de kulturprojekt som söker stöd via systemet. Genom Crowdculture vill Region Blekinge skapa möjlighet för fler att söka och ta del av den regionala kulturbudgeten. Satsningen är ett komplement till redan befintliga/existerande finansieringsmöjligheter. Läs mer!

 

Bakgrunden till Crowd Culture finns i nobelpristagaren Eleonor Ostroms tankar om självorganiserande nätverk. Hon har undersökt hur människor tillsammans organiserar ekonomiska system för en vardaglig rättvisa. En annan inspiratör är den politiska filosofen Chantal Mouffe, och hennes nätverk ”The New Patrons”. Det är en sammanslutning av konstnärer och samhällsaktörer som arbetar i projekt och för öppna samtal kring konstens strategiska samhällsvärde.

I dag är några tusen svenskar med och styr små flöden av kulturpengar via Crowd Culture. De projekt som hittills finansierats är ofta ganska små, 25 000 eller 50 000 kronor, men de är hårdare profilerade, mera udda än det vanligen understödda.

[social_share/]