Knuff Blekinge

8 februari, 2012

Knuff – affärsutveckling inom kulturella näringar i Blekinge.

Är du kvinna? Verksam inom musik, dans, teater, film, illustration, konst, skrivande eller slöjd? Vill du skapa större möjligheter att livnära dig? Öka omsättning, efterfrågan och försäljning? Öka nätverk?

Nu startar ett nytt projekt som riktar sig till dig som är kvinna och redan driver företag eller vill starta företag inom kulturella näringar. Projektet syftar till att ge dig möjligheter att växla upp och leva på din verksamhet. Målet är att du ska öka din omsättning genom att öka efterfrågan och försäljning. Det sker genom att du hittar minst en ny säljkanal eller nytt sammanhang för dina produkter eller tjänster, minst en ny kund eller ökar försäljningen till befintlig kund.

Projektet finansieras till största delen av programmet Främja Kvinnors Företagande.

Maila mej för att få veta mer!

[social_share/]