Knuff har startat!

28 maj, 2012

I torsdags samlades deltagarna i Knuff för första heldagsworkshopen. På programmet stod förstås presentationer, lära känna varandra-övningar och genomgång av strukturer och ramar. Men därefter startade arbetet med de egna affärsidéerna med hjälp av Jonas Michanek från Idélaboratoriet. Deltagarna fick i smågrupper t ex jobba med frågan: Hur ska denna person ta del av teater, utifrån olika målgruppsperspektiv. De fick också arbeta med metoden slumpordskedja för att utveckla tankarna runt vad ett institut för folkmusik skulle kunna sälja. Dagen avslutades med lite teoretisk information om vad som är viktigt för att arbeta kreativt.

Knuff är ett affärsutvecklingsprojekt riktat till kvinnor inom kulturella näringar i Blekinge och Kronoberg. Projektet har 13 deltagare och syftet är att hjälpa dem att öka sin omsättning genom att öka efterfrågan och försäljning. Deltagare är kvinnor som driver eller vill starta företag inom musik, teater, illustration, skrivande, konst eller slöjd. Torsdagens workshop var den första av totalt fem. Deltagare får också ca 15 timmars individuell rådgivning/coaching. Tanken är att deltagarna ska utöka sin verksamhet genom att hitta nya säljkanaler eller sammanhang för sina produkter eller tjänster, nya kunder eller öka försäljningen till befintliga kunder.

Projektet drivs av Camilla Bengtsson AB och stöttas av programmet Främja Kvinnors Företagande, Region Blekinge, Regionförbundet Södra Småland, Leader Linné samt Almi Kronoberg och genomförs i samverkan med ett flertal regionala verksamheter.

[social_share/]