Kultur bidrar inte till inflyttning

29 mars, 2012

Knut Vareide arbetar på det norska forskningsinstitutet Telemarksforsking som specialiserar sig på bland annat på kulturforskning och regional utveckling. Tidigare i år publicerade de rapporten ”Skaper kultur attraktive steder?” som Vareide skrivit tillsammans med Lars Ueland Kobro.

Deras viktigaste slutsats är att kommuner med mycket kultur inte har en högre nettoinflyttning än kommuner med lite kultur. Exempelvis, om vi har två kommuner A och B som är lika med hänsyn till storlek, arbetsmarknadsutveckling och centralitet, där kommun A har ett väsentligt större kulturutbud och fler kulturaktiviteter än kommun B, så är nettoinflyttningen i kommun A inte högre än i kommun B.

Det finns däremot många, många goda argument för att fortsätta satsa på kultur. Kanske bör kulturens egenvärde komma mer i fokus, avslutar Knut.

Läs mer på Kulturekonomi.se

[social_share/]