Kulturella och kreativa näringar 2012

11 december, 2012

På Generatorkonferensen i Gävle presenterade Volante en ny rapport med statistik över kulturella och kreativa näringar. Här är siffrorna i korthet

ANSTÄLLDA
Drygt 146 000 personer är anställda inom de kulturella och kreativa näringarna. Det kan jämföras med fordonsindustrin som anställer cirka 120 000.

FÖRETAGANDE
117 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna och antalet ökade med i genomsnitt 5,4 procent per år mellan 2008 och 2010. Nästan 83 procent av företagen är enmansföretag och 98 procent har 0–9 anställda. Endast 0,1 procent av företagen har 200 anställda eller fler.

BIDRAG TILL BNP
De kulturella och kreativa näringarna bidrog 2010 med 3,3 procent av Sveriges BNP.

OMSÄTTNING
De kulturella och kreativa näringarna sålde för 285 miljarder kronor i Sverige 2010.

TILLVÄXT
År 2010 var tillväxten inom de kulturella och kreativa näringarna 5,5 procent. Tillväxten har dock skiftat kraftigt under de senaste åren.

Hitta hela rapporten här!

[social_share/]