Musikbranschen i siffror

24 februari, 2012

Musikbranschens förutsättningar och strukturer ser idag radikalt annorlunda ut mot vad de gjorde för bara några år sedan. Rapporten Musikbranschen i siffror släpptes igår och beskriver Sveriges samlade musikintäkter och -export för 2010. Rapportens huvudsyfte har varit att utveckla en metod och modell som tar hänsyn till de förändringar musikbranschen genomgått och som är relevant för den mängd olika intressenter som finns på musikområdet, skriver Linda Portnoff på Volante som varit med och tagit fram rapporten.

Resultat från rapporten visar bland annat att konsertintäkter i Sverige 2010 står för nästan dubbelt så mycket som både intäkter från inspelad musik respektive upphovsrättsliga intäkter.

[social_share/]