The art of selling your heart

7 november, 2012

En förmiddag som ger dig inspiration och aha-upplevelser kring försäljning kombinerat med konkret kunskap om en försäljningsmodell som du kan anpassa till din egen verksamhet. Föreläsare och ledare av worskhopen är Linda Nordfors, Reflection Company, vars affärsidé är att skapa briljanta konstprojekt som bygger varumärken.

Innehåll:

  • Att sälja med hjärtat – om att vara genuin i sin försäljning och samtidigt utmana sig själv att kliva utanför sin komfortabla zon.
  • Att möta motstånd – hur tar man steget från att tänka på att göra till att göra det man tänkt? Vilka motstånd hindrar arbetet och hur kan man bemöta dem?
  • Hur säljer man då? – en försäljningsmodell presenteras och förklaras. Exempel visar hur den kan tillämpas både på försäljning av tjänster och produkter, ”business to business” och försäljning till privatpersoner.
  • All försäljning är relationsförsäljning – att medvetet skapa relationer till sina kunder och att välja kunder man vill ha en relation till.
  • Kundvärde – vad är det egentligen? Att öka sin insikt om hur kundvärde skapas och upplevs.
  • Förhandling – både praktiska exempel på hur man kan bemöta vanliga argument och hur man kan jobba med sin egen attityd i en förhandlingssituation.

Tid: Torsdag 29 november kl 8.30–11.30.
Plats: Palladium, Växjö

Anmälan och mer info: Workshopen är kostnadsfri, men du måste anmäla dig. Om du uteblir utan avanmälan tar vi ut en avgift på 150 kr. Anmäl dig via mail senast 26 november till Gisela Mattisson, Almi eller på tel 0470-70 74 17.

Ett samarrangemang mellan Almi Kronoberg och Camilla Bengtsson AB

[social_share/]