Ungas Idétävling

19 april, 2012

Under våren genomför programmet Ungas Innovationskraft innovationsturnén Idétåget, där de besöker olika städer mellan Malmö och Luleå. I samband med detta inbjuds också till tävlingen Ungas Idétävling.

I Ungas Idétävling kan den tävla som är mellan 18 och 30 år och bidrar med en lösning på ett  litet eller stort problem. Lösningen ska göra världen bättre, underlätta livet eller förenkla vardagen! Tävlingen är öppen till den 13 maj.

På måndag kl 14-19 finns tåget i Malmö och på tisdag är det i Kalmar. I de olika vagnarna finns olika aktörer som hjälper dig med inspiration, rådgivning, kunskap, kontakter m.m. Läs mer om vagnarna!

[social_share/]