Ungas innovationskraft

7 mars, 2012

Under våren åker programmet Ungas Innovationskraft på tågturné. Syftet är att stimulera unga (18-30 år) till nya idéer och att ta dessa från idé till handling. Tillväxtverket och Vinnova ligger bakom satsningen.

Syftet med turnén är att:

  • Stimulera unga med idéer och/eller intresse för innovation på plats genom inspiration samt ge möjligheter för unga att förverkliga sin idé
  • Öka ungas kunskaper om innovationsprocessen genom att de får träffa experter och lokala/regionala organisationer
  • Skapa utrymme för nätverkande mellan unga innovationsintresserade, experter och lokala/regionala aktörer i innovationssystemet
  • Inhämta kunskap från unga om deras behov i innovationssystemet, samt
  • Skapa en mötesarena för lokala/regionala aktörer i innovationssystemet, kommuner och region att samverka och samtala kring ungas innovationskraft

Idétågets målgrupp är unga vuxna, primärt 18-30 år, som är intresserade av innovation och entreprenörskap och/eller har en idé som denne vill utveckla. Turnén besöker 12 städer från söder till norr med heldagsstopp och närmsta besöken för oss blekingar är:

Malmö 23 april
Kalmar 24 april
Jönköping 25 april

Min plan är preliminärt att besöka Malmö 23 april. Är du målgrupp och pigg på att följa med: maila mej!

Det finns också möjligheter att arbeta som tågvärd.

Läs mer om projektet här!

[social_share/]