Vinn nu!

24 januari, 2012

VINNOVA, Energimyndigheten och Tillväxtverket inbjuder nystartade utvecklingsbaserade företag att skicka in ansökan inom utlysningen VINN NU 2012. Utlysningen görs inom programmet VINN NU. Syftet med utlysningen är att underlätta för nystartade utvecklingsbaserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga och kommersiellt intressanta produkter eller tjänster så att företaget kan finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag.

Våren 2012 finns särskilda pengar avsatta för åldersgruppen 18-30 år. VINNOVA har tillsammans med Tillväxtverket ett uppdrag från Näringsdepartementet riktad till denna målgrupp. Våren 2012 finns dessutom särskilda medel avsatta för nystartade företag med affärsidéer som har en tydlig koppling till design i sin produkt- / tjänsteutveckling.

[social_share/]