Andra dagen på Knuffinternatet

23 november, 2013

Idag arbetar vi vidare med deltagarnas affärsidéer för att utveckla och konkretisera dem. Lisa Renander från Go Enterprise håller i workshopen och det är full aktivitet runt att sätta tillväxtmål och fundera på målgruppers behov, nyttan med ens produkter och tjänster för en kund och omvärldstrender.

Under eftermiddagen kommer vi in på paketering av produkter och tjänster samt vilka affärsmodeller som kan vara aktuella. Därefter konkretiserar vi det hela i en kortfattad affärsplan som presenteras för resten av gruppen. Dagen avslutas med att vi skriver handlingsplaner för att ha möjlighet att uppnå mål och arbeta med idéerna.