Bli nöjd med livet

26 juni, 2013
Jag är tillräcklig

Livet går upp och ner för de flesta av oss, så ock mig. Ena dagen är jag självförebrående och nedvärderande mot mig själv och bara väntar på att någon ska avslöja min eländiga person och be mej skjuta mej själv. Andra dagen har jag hybris och kan inte förstå varför inte alla andra också förstår min stora vishet och storhet. I framförallt första sinnesstämningen reflekterar jag ofta över vad det är som ligger bakom alltihop. Vad är det som gör att jag är så otroligt olycklig och misslyckad? Jag funderar ibland också när jag är i det andra läget: Vad är det som gör att jag känner mig nöjd med livet och lycklig i vad jag företar mig? Det är förstås roligt att de egna teorier jag haft om vad som spelar roll också stöds av vetenskapen.

 

Professorn i praktisk filosofi Bengt Brülde har redat ut vilka faktorer som gör att vi känner oss nöjda med våra liv. Forskningen visar att det finns otroligt många samverkande faktorer som avgör hur nöjda vi är med våra liv. Vissa är viktigare än andra och bortsett från de psykologiska faktorerna är det framför allt relationer och verksamheter som är viktigast. Att ha goda relationer är alltså en av de viktigaste faktorerna för att vi ska känna oss mer lyckliga. En annan av de viktigaste faktorerna för nöjdhet är vad du gör om dagarna i form av t ex arbete, studier och fritidsaktiviteter.

Forskningen visar också att perfektionismen som ökat i samhället, inte har någon god inverkan. Den innebär istället att vi ställer allt högre krav på oss själva och det gör oss mindre lyckliga.  Perfektionister är generellt sett mindre lyckliga än andra. Den utseendefixering som också göder en stor del av skönhetsindustrin, har en ytterst marginell inverkan på upplevelsen av lycka.

Fenomenet att hela tiden vilja utvecklas och att sträva efter nöjdhet är ett relativt modernt fenomen. Det var först på 1800-talet som diskussionen uppstod, mänsklighetens historia har annars varit mest inriktad på att chilla så mycket som det är möjligt.

Så med forskningen i ryggen fortsätter jag nu helt enkelt på min inslagna väg. Den innebär att  jobba med och göra saker som jag tycker är roligt samt odla och utveckla de relationer som är viktiga för mig, till att bli ännu bättre.

Och så chilla maximalt förstås!

[social_share/]