Knuff Skåne avslutat

10 juni, 2013

Linda NordforsKnuff är ett affärsutvecklingsprojekt som riktar sig till kvinnor som driver företag eller vill starta företag inom kulturella näringar. Tolv deltagare har fullföljt projektets Skånedel, vars mål varit att öka deltagares omsättning. Detta sker genom att deltagaren hittar nya säljkanaler eller nya sammanhang för sina produkter eller tjänster, nya kunder eller ökar försäljningen till befintliga kunder.  Projektet avslutades våren 2013.

Läs mer om projektet och deltagarna här: Slutrapport-Knuff-Skåne-nov-2012-maj-2013-popupplaga

Är du intresserad av att ingå i projektet i höst? Läs mer här!

[social_share/]