Företagare inom kulturella näringar vill inte växa. Eller?

19 oktober, 2015

växaHar du hört någon föreläsare, rådgivare eller politiker påstå att företagare inom kulturella näringar inte vill växa? Kanske du också hört att dessa företag inte har någon större marknad utan bara säljer till de närmst sörjande hemikring. Det är vanliga föreställningar men nu är det dags att avliva myterna!

I början av sommaren kom Tillväxtverkets rapport Förutsättningar för kulturella och kreativa företag som representerar ca 39 000 små och medelstora företag från kulturella och kreativa näringar, vilket är en dryg tiondel av alla företag.

 

Andel små och medelstora företag som exporterar

Var finns marknaden?
Nästan vart tredje av de kulturella och kreativa företagen exporterar. Det är näst intill dubbelt mot näringslivet i stort. Det är en mindre andel av företagen som huvudsakligen verkar på en lokal eller regional marknad. Framförallt säljer man sina produkter och tjänster på en nationell och nordisk marknad. Anledning är att dess produkter och processer i hög grad bygger på immateriella tillgångar.

 

Andel små och medelstora företag som tror på ökad omsättning, lönsamhet och antal anställda på tre års sikt

Vem vill växa?
En vanlig föreställning är att företag inom kulturella och kreativa näringar inte vill växa. Men rapporten visar att tillväxtvilja är lika stor som för samtliga företag. I båda grupperna är det ungefär 70 procent av företagen som vill växa. Man tror också på ökad omsättning och ökad lönsamhet i ungefär samma omfattning som alla företag.

Den stora skillnaden är att färre av kulturföretagen vill växa genom att anställa. Andelen soloföretag inom kulturella näringar är stor och det kan vara en anledning. Det gör också att man i högre utsträckning än genomsnittet hellre samverkar med eller köper tjänster från andra företag istället för att anställa.

Det är även intressant att nästan en tredjedel av företagsledarna är kvinnor jämfört med genomsnittet på en fjärdedel!

Här hittar du Tillväxtverkets rapport.

 

Här finns ett par äldre inlägg om kulturella och kreativa näringar:

Vad är en kulturföretagare?

Varför jobba specifikt med kulturföretag?

 

[social_share/]