Synas och vinna kunder med små resurser

8 september, 2015

Kristin HeinonenHur syns, hörs och märks man i dagens informationsöverflöd? Och vad ska man satsa sin tid och de eventuella småpengar man har på, för att få bäst effekt? Workshopledare Kristin Heinonen, digital strateg.

Det finns en uppsjö av marknadsföringskanaler att välja på. Oavsett om man använder sig av digitala, analoga eller både ock, så krävs bra innehåll för att vara lockande och säljande. Men hur skapar jag attraktiva budskap som når rätt målgrupp? Och vad är det egentligen jag ska marknadsföra som är av värde för kunden? Under dagen får du kunskap om vad som är viktigt att tänka på när det gäller innehåll, foton, rörlig bild, text m.m. i marknadsföringen och vilka kanaler som är mest effektiva om man inte har någon marknadsföringsbudget.

Onsdag 14 oktober kl 13 – 17 på Norra Station, Hässleholm.
För dig som inte vet om detta är något för dig men ändå är nyfiken finns biljett till endast den inledande introduktionen kl 13-14.

Mål med eftermiddagen
Under workshopen får du lära dig tids- och kostnadseffektiva sätt att marknadsföra din verksamhet på. Du får också starten på din egen marknadsföringsplan som du sedan kan bygga vidare på.

Innehåll

  • Vilka budskap ska jag satsa på som också når de kunder jag vill ha och hur omsätter jag dem i text och bild?
  • Hur ska jag prioritera mellan alla de olika kanaler och marknadsföringssätt som finns?
  • Hur skapar jag en hållbar marknadsföringsplan med aktiviteter som jag också har resurser att genomföra?
  • Hur sätter jag mål för min marknadsföring och vad behöver jag göra för att nå dem?

Varför ska jag delta?
Se Kristin här och hör henne berätta om workshopen!

Workshopledare
Kristin Heinonen är en efterfrågad föreläsare och workshopledare som har fortbildat reklambyråer i digital marknadsföring och anlitats som kursledare på Berghs School of Communication. Hon har sju års erfarenhet av kommunikation och digital marknadsföring, senast från byrån Good Old. Hon är en av grundarna till eventet Sweden Social Web Camp och 2012 utsågs hon till en av webbsveriges mest kreativa personer av InternetWorld. Med en bakgrund inom media och PR-branschen har hon många års erfarenhet av att hjälpa små och stora organisationer att skapa marknadsföringsinsatser som ger resultat. Läs mer om henne här.

Anmälan
Vid anmälan och inkommen betalning senast 29 sep 4 okt: Early-bird-pris 400 kr + moms = 500 kr.
Från 30 sept 5 nov ordinarie pris 500 kr + moms = 625 kr.
Endast inledande introduktion kl 13-14: 200 kr + moms = 250 kr.
Maila din anmälan. Sätt samtidigt in avgift på bankgiro: 801-3237. Fika ingår i deltagaravgiften.

Erbjudande
Workshopen är den andra i en serie om fyra under hösten. Du kan anmäla dig till denna och resterande två workshopar till specialpaketpris. Vid anmälan senast 29 sep 4 okt: så betalar du endast 1000 kr + moms = 1250 kr för tre workshopar. Maila din anmälan så får du en faktura. Vill du säkerställa att du inte missar inbjudan till någon av övriga workshopar så lägg ett mail till mig.

Anmälning är bindande, betald avgift återbetalas ej, men plats kan överlåtas på annan. Kostnaden är subventionerad tack vare samarbetspartners.

Workshoparna riktar sig till alla typer av frilansare, småföretagare och entreprenörer och är ett samarbete mellan Camilla Bengtsson AB, Hässleholms kommun och Region Skåne

        Hässleholms kommun
[social_share/]