A Cappella South Sweden – unga sångare

6 oktober, 2016

About SallyUnder hösten startar ytterligare ett spännande projekt inom sångområdet. I fredags hade vi ett första kort möte med styrgruppen och lade upp planerna för hösten. Inom kort kan vi återkomma med information om vad som kommer att hända framöver.

I projektet A Cappella South Sweden – unga sångare, kommer vi att arbeta med att stimulera ungas initiativ, engagemang och ledarskap samt att skapa färdigheter i att stå inför publik och att inkludera sig själv och andra unga i samhället. Detta görs genom att skapa nätverk för unga a cappellasångare i södra Sverige, etablera flera a cappella-ensembler, genomföra offentliga arrangemang samt skapa en organisation och metoder för föryngring av och rekrytering inom a cappella och stämsång, där unga är fullt ut inkluderade, delaktiga och aktiva.

Projektet drivs av mig och Astrid Selling via föreningen Folk Practice Academy med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

[social_share/]