Sång och röst för entreprenörskap

30 september, 2016

7Inom ramen för förstudien Sång och röst för entreprenörskap, undersöker vi möjligheterna att främja entreprenörskap och ta tillvara på tillväxtmöjligheter inom området sång och röst. Målen i förstudien är att utveckla projektidéer, undersöka finansieringsformer, kartlägga områden för affärsutvecklingsmöjligheter samt undersöka samverkansmöjligheter och plattformsbygge. Aktiviteter är bland annat två workshopar där den första hölls förra veckan.

På workshopen, som samlade ett gäng grymma Blekingska resurser, arbetade vi i första delen med att upptäcka och undersöka gemensamma behov och problem inom sång och röst kopplat till olika områden så som landsbygd, integration, hållbarhet, livskvalitet, lärande m.m. Under den andra delen hann vi påbörja diskussionen om hur en plattform kan stötta, bidra, aktivera, underlätta etc. till entreprenörskap inom sång och röst. Arbetet och diskussionerna fortsätter i andra workshopen som blir i november.

Förstudien Sång och röst för entreprenörskap genomförs med stöd från Länsstyrelsen.
2  5   4

[social_share/]