Sjung oss in & Körkraft

18 oktober, 2018

Nu startar vi upp en ny variant av projektet Sjung oss in! Denna gång inom ramen för det större Arvsfondsprojektet Körkraft som drivs av Kulturfyren.

Här ges unga asylsökande och andra nyanlända tjejer i Karlshamn möjlighet att ingå i en kör. Genom sången får de träna svenska språket, insyn i lokalt sång- och kulturliv och ta del av normer i lokalsamhället.

Projektet görs i samarbete med Väggaskolan och stöttas av Allmäna Arvsfonden och Studieförbundet NBV. 

Följ projektet här.

[social_share/]