A Cappella South Sweden våren 2019

19 februari, 2019

Nu är vi inne på sista projektåret med A Cappella South Sweden – unga sångareI vår fokuserar projektet på att hjälpa de sånggrupper som bildats att komma igång på ett bra sätt. Vi arbetar också vidare med organisering för framtiden. 

Under förra året var vi runt på många olika platser i södra Sverige och höll sångworkshops. I vår träffar vi framförallt de grupper som har bildats och hjälper dem med förslag på arrangemang, sångteknik, övningsmetodik, konserttillfällen, kommunikation i gruppen med mera. Grupper finns just nu på flera platser i Blekinge, Kronoberg och Skåne.

Förra våren bildades den ideella föreningen A Cappella South Sweden och under senaste halvåret har en framtidsgrupp bestående av projektledningen och fyra ungdomar arbetat med frågorna runt organisering, syften, verksamhet, behov, drivkrafter m.m.

Vi kommer också att göra ett par större aktiviteter för deltagare från hela regionen, t ex en sång- och inspirationsdag och Vocal Camp – sångläger. Här kan man läsa mer om dem och projektet.

 

A Cappella South Sweden – unga sångare

I projektet får unga i södra Sverige (ca 13-25 år), lära sig mer om stämsång och att sjunga tillsammans i mindre grupp. De får också lära sig hur man planerar och anordnar en konsert samt möjlighet att praktisera detta. Projektets långsiktiga syfte är att skapa en organisation och metoder för föryngring av och rekrytering inom a cappella och stämsång, där unga är fullt ut inkluderade, delaktiga och aktiva. Projektet ska också stimulera ungas initiativ, engagemang, ledarskap samt skapa färdigheter i att stå inför publik och att inkludera sig själv och andra unga i samhället.

Projektet drivs av Folk Practice Academy och stöttas av Mucf, Region Blekinge och Studieförbundet NBV. 

 Mer info finns på vår webb, på Facebook och på Instagram.

[social_share/]