Alarm

Alarms övergripande syfte var att stödja, inspirera och synliggöra unga tjejer som håller på med musik. I projektet medverkade ca 200 unika tjejer mellan 13 och 19 år. Projektet anordnade 640 workshops, clinics och utbildningar, omfattande totalt drygt 1600 timmar med över 920 deltagare. Projektet var på något sätt inblandade i ca 160 speltillfällen. Projektet bidrog framförallt till personlig utveckling och självförtroende hos deltagarna samt till att skapa samarbeten och synliggöra målgruppen. Efter projektets avslut bildades den ideella föreningen Alarm.

 

Projekttid2003 – 2008
Min rollinitiativ, rigg, skriva, ansökning, budget, projektledning, arbetsledning, rapportering.
UppdragsgivareMusik i Blekinge
FinansiärerStatens Kulturråd, Musik i Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Blekinge, Karlshamns kommun, Karlshamns församling, Netport, BTH, studieförbund, näringsliv m.fl.
Budgetca 2 500 000