Folkets festival

Folkets festival var ett mångkulturellt projekt i Karlskrona som utmynnade i en festival med musik, dans, mat etc.

Projekttid2003
Min rollprojektresurs
UppdragsgivareHyresgästföreningen i Karlskrona