Landsbygdsturism i Blekinge

Landsbygdsturism i Blekinge arbetade med samverkan mellan Blekinges turistaktörer bland annat i ett projekt som kallades Boka Landet som syftade till att hjälpa aktörer skapa paket.

Projekttid2001-2002
Min rollprojektresurs
UppdragsgivareLandsbygdsturism i Blekinge
FinansiärerLeader m.fl.