Skogssjöland

 

Skogssjöland var en ekonomisk förening som samlade turistaktörer på Karlshamns och Ronneby landsbygd. Företaget arbetade med gemensam marknadsföring och gemensamma aktiviteter. Företaget gjorde bland annat ett marknadsföringsprojekt och en mål 3-analys av gemensamma behov av kompetensutveckling och verksamhet. Här lades även grunden till Karlshamns kommunbygderåd – LUKA

Projekttid2001-2003
Min rollinitiativ, rigg, skriva, ansökning, budget, projektledning, producent, rapportering.
UppdragsgivareSkogssjöland ek för
FinansiärerVäxtkraft mål 3Länsstyrelsen, medlemsföretagen i Skogssjöland