Kulturvägar

Kulturvägar var ett projekt som startades av Karlshamn kommun. Det syftade till att kartlägga sevärdheter längs en mängd småvägar i kommunen. Kommunens hembygdsföreningar var aktiva i framtagande av material och underlag. Jag kom in i andra skedet av projektet. Då återstod arbetet med att sammanställa material till en turisttidning samt hitta finansiering till det. Tidningen trycktes i 10 000 ex.

Projekttid2000-2001
Min rollprojektledning, producent, ansökning medel till tidning, rapportering.
UppdragsgivareSkogssjöland ek för
FinansiärerLänsstyrelsen, Vägverket, Karlshamn kommun m.fl.
Budget50 436 kr