Alice Tegnérdagarna

Alice Tegnérdagarna är fortbildningsdagar för skolpersonal m.fl. i hela Sverige inom kulturrelaterade områden.

Projekttid1996
Min rollprojektmedarbetare
UppdragsgivareKarlshamns kommun