Brew House

Jag gillade verkligen att arbeta med orsakskedjan - det gav en tydlighet i vad projekt handlar om.

- deltagare

Brewhouse är en mötesplats med fokus på kulturella och kreativa näringar. Genom projektet Brewhouse Creative Business Lab skall Brewhouse positioneras med dess olika verksamheter, som företags- och inspirationskluster. Ett av delprojekten är en SPEED Inkubator; en tillväxtprocess som under 16 veckor skall utveckla entreprenören i samklang med sin affärsidé till hållbart företagande.

Workshop i att ta sin idé från tanke till handling inom ramen för SPEED. Deltagarna fick under tre timmar arbeta med att utveckla och konkretisera sin projektidé, sätta mål, syften och målgrupper, aktiviteter och metoder samt göra en handlingsplan. Deltagarna fick framförallt med sig kunskap om skillnader mellan en affärsidé och en projektidé samt tankar om hur de skulle kunna lokalisera olika projektidéer inom sin affärsidé.

Projekttiddecember 2012
Min rollWorkshopledare
UppdragsgivareBrew House