Reaktor Sydost

Kort, tydligt, informativt och viktigt!

- deltagare

crowdcultureReaktor Sydost är filmresurscentrat i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. På uppdrag av Regionförbundet Södra Småland genomförde de en satsning för att få fler aktörer att arbeta med crowdfunding. Inom den ramen höll jag workshop i projektplanering – att ta sin idé från tanke till handling.

Deltagarna fick under två timmar arbeta med att utveckla och konkretisera sin projektidé, sätta mål, syften och målgrupper samt aktiviteter. Effekten blev att deltagarnas projekt blev mer genomarbetade med tydligare mål, syften och målgrupper.

 

Projekttidfebruari 2013
Min rollWorkshopledare
UppdragsgivareReaktor Sydost