Brew House inkubator

Bra att få översikt och struktur på projektet. Ett bra tips var att skjuta på tvivlen för att endast ta i dem vid förutbestämd tidpunkt. Och att inte glömma att fira resultaten!

Brewhouse speedBrewhouse är en mötesplats med fokus på kulturella och kreativa näringar. Inkubatorn Create Business erbjuder aktörer inom kulturella näringar olika typer av insatser, t ex rådgivning, workshops och arbetsplatser. 

 

Create Speed är förinkubatorsdelen för nystartade företag där jag hållit individuella affärsutvecklingssamtal med sju deltagare vid två tillfällen.

Med företagare som kommit lite längre och som tillhör delen Create Focus har jag hållit en heldagsworkshop i hur man tar sin idé från tanke till handling genom att arbeta med projekt. Deltagarna fick arbeta med att utveckla och konkretisera sin projektidé, sätta mål, syften och målgrupper, aktiviteter och metoder, göra en handlingsplan samt arbeta med budget och finansieringskalkyl.

Projekttidfeb-apr 2014
Min rollaffärsutvecklare, workshopledare
UppdragsgivareBrew House i Göteborg