Knuff 2013-14

När jag började Knuff tänkte jag att jag skulle behöva välja mellan det sociala och det kommersiella entreprenörskapet, nu vet jag att jag kan välja båda två!

- Johanna

Knuff 2013-14Knuff är ett projekt som riktar sig till kvinnor som driver företag eller vill starta företag inom kulturella näringar. Målet är att ge möjligheter till ökad omsättning genom att deltagaren hittar nya säljkanaler eller nya sammanhang för sina produkter eller tjänster, nya kunder eller ökar försäljningen till befintliga kunder. Under november 2013 – maj 2014 har kvinnor från Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län deltagit i projektet.

Projektet har omfattat ett tvådagarsinternat, fem heldagsworkshops, individuell coaching samt arbetsmaterial. Rapporter där det går att läsa mer om innehåll och deltagare finns här:
knuff-slutrapport-1-blekinge-hires
knuff-slutrapport-2-kalmar-hires
knuff-slutrapport-3-kronoberg-hires
knuff-slutrapport-4-skane-hires

 


Regionförbundet Kalmar Region Skåne Region Blekinge

Projekttidmars 2013 - maj 2014
Min rollinitiativ, rigg, ansökan, budget, projektledning, processledning, rådgivning, rapportering
FinansiärerFrämja Kvinnors Företagande, Regionförbunden i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och SkåneLeader Linné m.fl.