FPA förstudie

Folk Practice Academy (FPA) har arbetat med projektplanering till ett större projekt. Jag har under denna planering varit processledare för några workshops där vi arbetat med:

* behovsanalys både internt och i omvärlden
* definiera målgrupper
* formulera syften och mål
* urval och prioritering av aktiviteter
* kostnadsbudget och finansieringsplan

Arbetet har hjälpt FPA konkretisera sin projektplan och göra prioriteringar inför kommande ansökningar om medel.

Projekttidaug-sep 2014
Min rollprocessledare
UppdragsgivareFolk Prectice Academy