Investerarpanel

innovationI oktober satt jag med i en panel som bedömde BTH-studenters affärsidéer. Studenterna hade i grupper under nio veckor utvecklat en affärsidé som de nu presenterade för panelen. De skulle också klargöra behovet av kapital och/eller råd för att kunna gå vidare med idén. Vi i panelen som agerade fiktiva investerare, gav återkoppling på det presenterade med fokus på gångbarheten i idén samt konstruktiv feedback på affärsplanen.

De sex projekten:
* NotiFly – en produkt/tjänst som underlättar logistiken kring försvunnet bagage på flygplatser.
* Karlskrona Skattjakt – en tjänst som underlättar för konsumenter att hitta billiga produkter i centrumhandeln.
* ParkIT solutions – en tjänst för att snabbt, enkelt och miljövänligt hitta tomma parkeringsplatser.
* LEVA – refill av diskmedel.
* Strykbilen – en mobil tjänst som hjälper dig spara dyrbar hushållstid.
* Key Ping – ett sätt att hitta borttappade nycklar och mindre saker genom nyttjande av Bluetooth teknologi.

En intresssant dag med spännande idéer!

Projekttidoktober 2014
Min rollpanelmedlem
UppdragsgivareBlekinge Tekniska Högskola