Coompanion Blekinge

CoompanionCoompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Coompanion Sverige är de 25 regionala Coompanions paraplyorganisation. Coompanion Blekinge är en av de regionala organisationerna och där är jag sedan juni 2013 ledamot i styrelsen.

Under 2013 nyregistrerades 15 ekonomiska föreningar i Blekinge. Av dem har 9 startats med hjälp av rådgivning från Coompanion Blekinge. Organisationen har 52 medlemsföretag, de flesta från nykooperationen.

Övrig verksamhet som Coompanion arbetat med under 2013: Projekt Klara Livet, Social franchising enligt Mackenkonceptet, Rådgivning och utbildning till lokala utvecklingsgrupper med intresse för att starta feberföreningar, Coompanions Innovationscheckar, Jämställdhetsintegrering i det företagsfrämjande systemet, AIVO – affärutvecklingsinsatser inom vård och omsorg m.m.

 

Kooperativa exempel från Blekinge

FiskOnline
Årets kooperativa idé och vinnaren i konkurrens med 73 andra kooperativ i Coompanions affärsidétävling ”Jakten på det ostartade företaget 2013”. Det är nu möjligt att handla färsk, närproducerad och miljöstämplad fisk direkt av lokala fiskare. Kunden beställer och betalar via datorn och hämtar fisken i sin hamn bara några timmar efter att den har fångats.

Holosphere Innovation
Dan Nordell från Karlskrona fick tillsammans med kollegor en av Coompanions innovationscheckar på 100 000 kronor för konceptet HoloSchool – ett helt nytt sätt att tänka inom skolans värld. Eleverna ska varje dag få någon form av kontakt med inspirerande pedagoger som tillsammans med individen och lärare på plats skapar ett lärande i elevens eget självklara sammanhang.

Macken i Karlskrona
Ett nystartat arbetsintegrerande socialt företag som genom social franchising utvecklar ett affärskoncept som skapar nya möjligheter att komma in på arbetsmarknaden för många människor i Karlskrona.

Projekttidjuni 2013 - maj 2019
Min rollledamot